Vertrouwenspersoon en klachtenafhandeling

Voor onze cliënten hebben we een vertrouwenspersoon van AKJ. Bij de aanmelding van een client in ons gezinshuis wordt dit besproken en weten cliënten wie de vertrouwenspersoon is en hoe zij te bereiken is. Tevens komt de vertrouwenspersoon vier keer per jaar in ons gezinshuis om te praten met cliënten.

https://www.akj.nl/algemeen/over-het-akj/vertrouwenspersonen/ 

Voor de externe afhandeling van klachten zijn wij aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg ondersteunt cliënten onafhankelijk indien zij een klacht hebben en er intern geen oplossing wordt gevonden. Voor de interne klachtenregeling zijn Hizkja van Soest of Priscilla de Vreugd vanuit Bij Elkaar beschikbaar als interne klachtenfunctionaris.

https://klachtenportaalzorg.nl/Instagram
LinkedIn